Konsultacja marketingowa
Pierwszym krokiem naszej współpracy jest konsultacja marketingowa. Oferujemy Ci ją bezpłatnie. Jej celem jest sprawdzenie, czy współpraca z Nami rzeczywiście przyniesie Ci rezultaty, jakich oczekujesz. W jej trakcie możemy przeprowadzić audyt SEO Twojej strony, omówimy profil Twojej działalności i efekty jakich od nas oczekujesz. Na koniec przedstawimy Ci naszą wstępną propozycję współpracy i podejmiemy wspólnie decyzję o dalszych krokach działania.